Vintage

En källa till inspiration för både oss och våra kunder. Det som förenar våra vintagesmycken är att de har en historia och är utvalda av oss som för intressanta för att gå till spillo eller gömmas i en låda.